Schreibenswert

Cultuurhistorie Duits/Nederlands

Welkom op mijn website !

Schreibenswert: Cultuurhistorie Duits/NederlandsSchreibenswert richt zich voornamelijk op de Duitse cultuurhistorie, met een grote knipoog naar ons eigen cultureel verleden. Denk daarbij aan het oorlogsverleden, het agrarisch-landschappelijk verleden, literatuur en politiek, geloof, Heimat, identiteit, herinnering en verwerking, oude gebruiken, ambachten en tradities, milieu en natuur etc.


Wat kunt u verwachten?


Onderzoek

Oral History Interviews

Lezingen

Boeken

Tours

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en/of foto’s) mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.


All rights are reserved. No part of this website (text and/or pictures) may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or shape, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, fil or recording or otherwise, without prior written permission of the owner of this website.


Disclaimer

Deze website is neutraal en objectief, niet-politiek en niet bedoeld voor of geïnteresseerd in enige vorm van fascisme of welke neonazi organisatie dan ook.


This website is neutral and objective, non-political and not intended for or intereseted in any form of fascism or any neo-nazi organisation what so ever.