Schreibenswert

Cultuurhistorie Duits/Nederlands

Welkom op mijn website !

                          Schreibenswert: Cultuurhistorie Duits/NederlandsSchreibenswert richt zich voornamelijk op de Duitse cultuurhistorie, met een grote knipoog naar ons eigen cultureel verleden. Denk daarbij aan het oorlogsverleden, het agrarisch-landschappelijk verleden, literatuur en politiek, geloof, Heimat, identiteit, herinnering en verwerking, oude gebruiken, ambachten en tradities, milieu en natuur etc.


Specialisatie: interviews met Duitse oorlogsveteranen


Hoe kon het zo ver komen dat een compleet volk op drift heeft kunnen raken en zich massaal achter een leider heeft geschaard? Waarom meldde de jonge Werner Krüger zich bij de Waffen-SS, zodra hij van school af kwam?

Tussen 2009 en 2015 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen over hun belevenissen tijdens de Slag om Arnhem. Dit deed ik in 2009 en 2010 voor het Airborne Museum, in samenwerking met Gelders Archief, De Gelderland Bibliotheek en Museum Vliegbasis Deelen. Daarna ben ik met de interviews doorgegaan om een boek te kunnen schrijven over hun gehele oorlogsperiode. Dit boek, 'Weggemoffeld!', verscheen in mei 2015 en was binnen 1 jaar uitverkocht. In oktober 2016 verscheen de tweede druk.


Wat maakten de jonge Duitse soldaten voorafgaand aan de Slag om Arnhem mee? Waar werden ze opgeleid? Hoe kwamen ze naar Arnhem? Waar lagen ze in dat enorme Raum Arnheim? Wat waren hun taken en wat beleefden ze daar allemaal? Waar gingen ze naartoe toen de slag voorbij was? Hoe overleefden ze de oorlog en hoe kijken ze er nu als oude mannen op terug?

Sinds najaar 2011 vertel ik hun belevenissen tijdens de tour 'Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief'.
Ook in 2018 staan er weer tours gepland.
Tijdens een ruim drie uur durende wandeling over het voormalig slagveld van Oosterbeek bezoekt u de herinneringsplekken van de Duitse veteranen, ziet u de interviewfilmpjes en bezoekt u het Airborne Museum 'Hartenstein'.Wat kunt u verder verwachten?


Onderzoek

Oral History Interviews

Lezingen

Boeken

Tours

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en/of foto’s) mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.


All rights are reserved. No part of this website (text and/or pictures) may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or shape, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, fil or recording or otherwise, without prior written permission of the owner of this website.


Disclaimer

Deze website is neutraal en objectief, niet-politiek en niet bedoeld voor of geïnteresseerd in enige vorm van fascisme of welke neonazi organisatie dan ook.


This website is neutral and objective, non-political and not intended for or intereseted in any form of fascism or any neo-nazi organisation what so ever.