Schreibenswert

Schrijfbureau voor Duitse cultuurhistorie

Duitse cultuurhistorie: oorlog, Heimat, identiteit

Duitse cultuurhistorie, interviews met Duitse oorlogsveteranen

Mijn verhaalTussen 2009 en 2010 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen over hun persoonlijke ervaringen tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Daarna heb ik de interviews uitgediept met hun complete levensverhaal: jeugdtijd, dienstoproep, inzet aan oost- en westfront, krijgsgevangenschap, terugkeer naar huis, hoe ze hun leven weer oppakten en hoe ze als oude mannen terugkijken op die beladen periode uit hun leven. Na al het onderzoek besloot ik hun verhalen door te vertellen in Belevenistours Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief. Tevens wilde ik hun levensverhalen publiceren in een boek. De titel stond al vanaf het begin voor me vast: Weggemoffeld!


Een idee is geborenOp 27 april 2011 richtte ik mijn bureau Between Dutch & Deutsch op en eind augustus 2011 was de eerste tour een feit. De belangstelling vanuit de media was groot. Tevens kreeg ik het 'Vrijheidsboek' uitgereikt in Wageningen en belandde ik bij de Duitse ambassadeur op de koffie om hem dit boek door te geven. De tours worden altijd goed bezocht door Nederlandse en Duitse militairen, jonge veteranen, (amateur) historici, verenigingen, bedrijven en andere belangstellenden.
Op 9 mei 2015 kon ik uiteindelijk ook mijn boek presenteren. Binnen een jaar was de oplage van 600 exemplaren uitverkocht, maar in oktober 2016 verscheen de 2e druk. Op dit moment heb ik de vertaling in het Duits afgesloten en ligt het manuscript ter beoordeling bij een bekende uitgever in Duitsland. De werktitel daarvan is: "Verdrängt! Lebensgeschichten deutscher Arnheimveteranen."


Na vijf jaar vond ik het een mooi moment om mijn bedrijfsnaam aan te passen en meer toe te spitsen op mijn belangrijkste bezigheid, het schrijven van verhalen die het schrijven en lezen waard zijn: Schreibenswert! Duitse cultuurhistorie: interviews Duitse veteranen, Heimat en identiteit ... er valt een hoop te schrijven en te vertellen! Leest en luistert u mee?


Mijn achtergrond


Mijn volledige naam is Ingrid Maan-Eulink. Ik studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen Duitse Taal en Cultuur en Duitslandstudies. In het verleden was ik docent Duits en Nederlands en Opleidingskundige.
Als Germanist/Duitslandkundige verdiepte ik me in de vooroorlogse periode van Duitsland waarbij ik het begrip "Heimat" aan de hand van de Duitse literatuur onderzocht. Dit heeft de basis gelegd voor het werk wat ik nu doe.
Vanuit deze achtergrond was het interviewproject met de Duitse oorlogsveteranen een passende vervolgstap. Ik specialiseerde mij in de Duitse oorlogsgeschiedenis aan de hand van oral history.
De Duitse cultuurhistorie vormt het hoofdthema voor mijn projecten met soms een knipoog naar onze Nederlandse cultuurhistorie.