Schreibenswert

Schrijfbureau voor Duitse cultuurhistorie


Boeken over de Duits/Oostenrijkse cultuurhistorie


Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen 

(in 2e druk verschenen)


Verdrängt! Lebensgeschichten deutscher Arnheimveteranen 

(In Vorbereitung bei einem deutschen Verlag)Weggemoffeld! bestellen:

Hartelijk dank voor uw bestelling. U kunt het bedrag € 24,95 plus € 6,95 verzendkosten overmaken op: NL20INGB0006041402 t.n.v. Schreibenswert. Zodra het bedrag is bijgeschreven op mijn bankrekening stuur ik u het boek toe.
Met vriendelijke groeten,

drs. Ingrid Maan-Eulink
Dr. Brevéestraat 35
6862 DE Oosterbeek
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.