Schreibenswert

Cultuurhistorie Duits/Nederlands

Verdreven uit de Heimat

Heimatvertriebene Mascha KalékoTijdens mijn studie specialiseerde ik mij in het begrip "Heimat". Een oude vriendin van mijn moeder, zij kwam uit Nürnberg, wees mij op het werk van de dichteres Mascha Kaléko. Ik had nog nooit van haar gehoord. Niet zo verwonderlijk, want ik ben geen gedichten-mens. Al snel kwam ik echter tot de ontdekking dat haar gedichten best toegankelijk waren en tegelijkertijd ook heel confronterend; ze klonken verbitterd.
Toch bleek zij over een flink portie humor te beschikken; galgenhumor ... dat dan weer wel.


In haar gedichten klinkt het gemis van een eigen Heimat, het gemis van een vaderland,door. Voor de Eerste Wereldoorlog werd Kaléko met haar ouders uit Galicië verdreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest ze vanwege haar joodse afkomst de vlucht in een "Exil-Heimat" nemen. Dat was voor haar Amerika. Ze probeerde haar leven daar in dat verre vreemde land weer op te pakken; het lukte haar nooit helemaal meer:Heimweh, wonach?

Wenn ich 'Heimweh' sage, dann sag ich 'Traum'.
Denn die alte Heimat gibt es kaum.
Wenn ich 'Heimweh' sage, mein ich viel:
Was uns lange drückte im Exil.
Fremde sind wir nun im Heimatort.

Nur das 'Weh', es blieb
Das 'Heim' ist fort.


Het is tot nu toe alleen nog een onderzoeksidee. Ook tijdens mijn interviews met Duitse oorlogsveteranen kwam dit onderwerp ter sprake. Met de huidige toestroom van vluchtelingen in Europa, is het thema in Duitsland 'hochaktuell'.